CityAkuten Vaccination

CityAkuten Vaccination

Välkommen

CityAkuten Vaccination

Individanpassat skydd för alla

CityAkuten Vaccination & Resemedicin erbjuder alla typer av vaccin, för alla situationer och för alla åldrar. Vi hjälper dig att följa upp och hålla reda på ditt skydd, så du undviker under- eller övervaccinering.

Liten investering, stor vinst

Vaccination är ett förhållandevis billigt sätt att minska risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar. Här på CityAkuten erbjuder vi:

  • Individuellt anpassad vaccination och rådgivning av personal med specialkompetens.
  • Vaccination om du har speciella behov såsom t ex: är gravid, har en allvarlig immunologisk sjukdom, vill vaccinera ditt spädbarn etc. Vi har erfarna infektionsläkare på plats, varje dag.
  • Vår erfarenhet och information om nyheterna och forskningsrön inom vaccin.
  • Uppdaterad kunskap om alla aktuella hälsorisker, utbrott av epidemier och andra sjukdomar världen över.
  • Tillgång till flertalet framtagna vacciner så fort de är godkända.
  • Ett välfyllt lager av vaccin.