CityAkuten Vaccination

CityAkuten Vaccination

Välkommen

CityAkuten Vaccination

Individanpassat skydd för alla

Vi erbjuder alla typer av vaccin, för alla åldrar och alla situationer. Vi hjälper dig även att följa upp och hålla reda på ditt skydd, så att du undviker under- eller övervaccinering. Mottagningen är öppen alla dagar utom lördag och söndag och du kan komma direkt eller boka tid online. Bokar du online kan du samtidigt fylla i din hälsodeklaration, så går det ännu fortare när du kommer hit.

Liten investering, stor vinst

Vaccination är ett förhållandevis billigt sätt att minska risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar. Här på CityAkuten erbjuder vi:

  • Individuellt anpassad vaccination och rådgivning av personal med specialkompetens.
  • Vaccination om du har speciella behov såsom t ex: är gravid, har en allvarlig immunologisk sjukdom, vill vaccinera ditt spädbarn etc. Vi har erfarna infektionsläkare på plats, varje dag.
  • Vår erfarenhet och information om nyheterna och forskningsrön inom vaccin.
  • Uppdaterad kunskap om alla aktuella hälsorisker, utbrott av epidemier och andra sjukdomar världen över.
  • Tillgång till flertalet framtagna vacciner så fort de är godkända.
  • Ett välfyllt lager av vaccin.