Vaccination TBE - fästingburen hjärninflammation

På CityAkuten, i centrala Stockholm, erbjuder vi vaccination mot TBE. TBE, Tick Borne Encephalitis orsakas av ett virus som överförs genom fästingbett. Idag finns ingen bot mot sjukdomen, men det finns vaccin som skyddar.

Boka en vaccinationstid här direkt. 

Vad är TBE?

TBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan (encefalit) och nervsystemet rekommenderas att du vaccinerar dig om du ofta vistas i riskområden.

Symtom på sjukdom är feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. 40 % av de som blir sjuka får bestående men som t ex minnesstörningar, balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller förlamning.

Vaccinera dig mot TBE

Idag finns ingen bot mot TBE, men det finns TBE-vaccin som skyddar. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen.

Vid normal TBE-vaccinering får du två doser med 1-3 månaders mellanrum, som lämpligen tas på vintern-våren innan sommarsäsongen, för att ge ett visst skydd. Den tredje dosen tas 5-12 månader efter dos 2.

Barn rekommenderas ta vaccin från 1 års ålder. För personer över 50 år tas inledningsvis fyra doser för fullgott skydd. För att behålla ditt skydd mot TBE måste du ta en påfyllnadsdos vart tredje till femte år.

Var är TBE vanligt?

Områden där TBE förekommer är östersjökusten, utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. Personer har även smittats med TBE längs östersjökusten i Östergötlands och Kalmars län, längs Vätterns kuster, samt vid södra delen av Vänern.

Ett fåtal personer brukar smittas på Västkusten. Enstaka fall har konstaterats längs Blekingekusten och i Skånes sydöstra hörn, liksom i södra Dalarna.

Utomlands är det högriskområden på Åland, på Bornholm samt i Baltikum och delar av Central- och Östeuropa.

Vaccination mot TBE i centrala Stockholm

Vill du vaccinera dig eller ditt barn mot TBE – eller behöver ni fylla på ert skydd? Vänd dig till oss på CityAkuten, vi ligger centralt beläget vid Hötorget i Stockholms City.

Välkommen!