Barn

Vi rekommenderar dig att du innan besöket förbereder barnet på att det skall få vaccin. För lite äldre barn är det bra att berätta att barnet skall få ett litet stick som kanske spänner lite men att det kommer att gå bra.

Om du som förälder är mycket stickrädd kan det vara bra om någon annan följer med barnet då föräldrars oro ofta smittar över på barnet.

Är det fler än ett barn i familjen som skall vaccineras är det mycket bra om ni är minst två vuxna så barnen kan vaccineras i lugn och ro ett barn i taget.

Kom ihåg att välja rätt antal personer när ni bokar tid så att ni får den tid ni behöver.

Vi rekommenderar alltid att barn följer ordinarie barnvaccinationsprogram på BVC.