Priser för tandvård Stockholm

Vuxna

Ett första besök hos oss kostar 750 - 2 460 kronor inklusive utredning och behandling, oavsett vardag eller helg.

Du som är mellan 20-29 år eller över 75 år får 300 kronor per år att använda till undersökning hos tandläkare. Du som är mellan 30 och 74 år får 150 kronor per år. Detta dras automatiskt från din räkning efter besöket.

Dessutom finns ett högkostnadsskydd för alla. Det innebär att du står för hela beloppet upp till 3 000 kronor. Kostnaden utöver det (upp till 15 000 kronor) betalar du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15 000 kronor betalar du endast 15 % av det överskjutande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. Mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris betalar du själv.

Barn fri tandvård

Barn mellan 0 och 19 år har fri tandvård.

Bortoperation visdomstand

Ring 010-601 02 01 och boka tid för bortoperation av visdomstand.
Pris: 4 200 kronor.