Välkommen till CityAkutens Mottagning för psykisk hälsa

Vi kan alla någon gång hamna i en krissituation. Befinner du dig i en livskris, är nedstämd, känner oro, stress, är du välkommen att kontakta oss på mottagningen för psykisk hälsa.

Vi tar emot vuxna, från 18 år och erbjuder kvalificerad psykologisk hjälp. Vi som arbetar i teamet för psykisk hälsa är legitimerad psykolog och kurator. Vi arbetar bland annat utifrån affektfokuserad terapi och kognitiv beteendeterapi. Det innebär att vi tillsammans utforskar dina känslor, analyserar tankar och beteenden. Behandlingen syftar till att på ett bättre sätt hjälpa dig att hantera din oro, ångest, nedstämdhet och utmattning.

Du får tid hos oss via Husläkarmottagningen på CityAkuten. Kontakten inleds med ett läkarbesök. Därefter ett professionellt bedömningssamtal av psykolog eller kurator för att utforma behandlingen på det sätt som är mest ändamålsenligt för dig.

Ring oss på telefon 010-601 00 00, helgfri vardag kl. 08.00-17.00

Vi erbjuder hjälp vid

  • Oro och ångest
  • Livskris
  • Nedstämdhet
  • Stress och sömnsvårigheter
  • Relationsproblem
  • Arbetslivsproblem

Updated 9 november, 2016