OrtopediCenter, Sollentuna

CityAkuten OrtopediCenter utökar sin verksamhet med en mottagning i Sollentuna.

Sedan den 15 april 2019 finns CityAkuten OrtopediCenter, Sollentuna. Ortopedmottagningen vid Sollentuna Specialist klinik (SSK) har bytt namn och bedrivs nu i CityAkutens regi.

Mottagningsverksamheten kommer fortsätta på samma sätt som tidigare i SSK's lokaler. På mottagningen i Sollentuna bedrivs vård enligt vårdval ortopedi och för att komma dit som patient krävs en remiss. 

För att förbättra vården för de remitterande kommer vissa patientbesök slussas mellan mottagnigen i Sollentuna och mottagningen vid Hötorget där all operativ vård i dagkirurgi utförs. 

 

 

Updated 23 april, 2019