Välkommen till CityAkuten Ortopedicenter

Vi diagnostiserar och behandlar ortopediska åkommor i rörelseapparaten t ex axel, armbåge, knä. Om det krävs operation kan vi erbjuda detta inom ramen för CityAkutens verksamhet.

Vilka kan få vård hos oss

Du är välkommen till oss med en remiss från din husläkare. Vi tar ej emot akuta patienter.

Nära samarbete med dig som patient i centrum

Inom ortopedin har vi ett team av specialister som arbetar nära varandra och i samråd med dig som  patient. Beroende på vilken vård och vilka specialister du behöver under vårdtiden sätts teamet samman av ortopedspecialister och sjukgymnaster, alla med lång erfarenhet och hög kompetens. På detta sättet får Du som patient rätt specialistvård för varje tänkbart problem.

För bästa möjliga uppföljning och rehabilitering fortsätter samarbetet med CityAkutens sjukgymnaster och naprapater .

Vid vår operationsavdelning vid Hötorget genomför vi öppenvårdskirurgi, dagoperationer samt artroskopisk (titthåls-) kirurgi.

CityAkuten erbjuder en integrerad vårdkedja vilket innebär att det alltid är samma ortoped som gör bedömningen och som även eventuellt opererar dig.

Hos oss kan du få hjälp med: