Välkommen till CityAkuten Ortopedi Center

Vi diagnostiserar och behandlar ortopediska åkommor i rörelseapparaten till exempel axel, armbåge, knä. Om det krävs operation kan vi även erbjuda detta inom ramen för CityAkutens verksamhet.

Vilka kan få vård hos oss

Du är välkommen med remiss från din husläkare. Vi kan ej ta emot akuta patienter.

Nära samarbete med dig som patient i centrum

Inom ortopedin har vi ett team av specialister som arbetar nära varandra och i samråd med dig som  patient. Beroende på vilken vård och vilka specialister du behöver under vårdtiden sätts teamet samman av ortopedspecialister och sjukgymnaster, alla med lång erfarenhet och hög kompetens. På det här sättet får du som patient rätt specialistvård för varje tänkbart problem.

För bästa möjliga uppföljning och rehabilitering fortsätter samarbetet med CityAkutens sjukgymnaster och naprapater .

Vid vår operationsavdelning vid Hötorget genomför vi, i öppenvårdskirurgi, dagoperationer samt artroskopisk (titthåls) kirurgi.

CityAkuten erbjuder en integrerad vårdkedja vilket innebär att det alltid är samma ortoped som gör bedömningen som även opererar dig.

Hos oss kan du få hjälp med: