Astma- och allergimottagning

På mottagningen arbetar specialister som utreder och behandlar astma, allergier och olika överkänslighetsreaktioner.

Vilka kan söka vård hos oss

Vi tar emot dig som fyllt 18 år för utredning och behandling.

Du skall ha remiss från din husläkare eller annan vårdgivare, du kan även välja att skriva en sk egenremiss. Läs mer här intill "remiss"

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Astma och allergiska ögon- och näsbesvär
  • Allergier/överkänslighetsreaktioner mot födoämnen och läkemedel

Utredningsmetoderna är bland annat:

  • Pricktest och spirometri m m
  • Vi utför specifik immunterapi, även kallad allergivaccination eller hyposensibilisering

CityAkuten lämnar vårdval specialiserad allergologi i öppenvård, 2019-04-01.
Patienterna kommer att hänvisas till Astma- och allergimottagningen
S: T Görans sjukhus, Hjärt-, lung-, allergimottagningen Sophiahemmet,
Aleris Fysiologlab samt Astma-, Allergi-, Lungmottagning Fysikalisk medicin
Lidingö, specialister inom allergologi.