Priser

Akut tid: 700kr
Ultraljud: 700kr
Landstingsfinansierad vård: 200kr, Högkostnadsskydd och frikort gäller
Patientavgifter SLL

Privatbetalande patienter: 700kr
Är besöket bokat via din sjukvårdsförsäkring skall du kontakta ditt försäkringsbolag.

Updated 2 mars, 2016