Priser

Landstingsfinansierad vård: 200kr, Högkostnadsskydd och frikort gäller
Patientavgifter SLL

Är besöket bokat via din sjukvårdsförsäkring skall du kontakta ditt försäkringsbolag.

Ultraljud: 700kr, ingår ej i landstingsfinansierad vård, denna tjänst erbjuds utanför avtalet med region Stockholm

Updated 2 mars, 2016