Behandlingar

Manuell behandling

Hos oss arbetar legitimerade naprapater med samlad erfarenhet inom många olika problemområden. Oavsett vilken terapeut du träffar kommer behandlingen att individualiseras för dig och dina besvär. När vi avslutar en behandlingsserie skall du alltid få de verktyg du behöver för att klara dig på egen hand.

Vi använder oftast träning som en del av behandlingen för att få hållbara resultat, men även en mängd andra behandlingsformer såsom massage, stretching, triggerpunktsbehandling, manipulation och mobilisering (rörelseökande behandling för lederna), akupunktur och stötvågsbehandling.

Rehabiliteringsträning efter operation
Efter ortopediska operationer på t.ex. axel och knä är det viktigt att man bygger upp styrkan och rörligheten kring leden och omkringliggande områden.

Hos oss får du den träning och behandling du behöver efter din operation. Vilken typ av träning, när den skall utföras och i vilken omfattning är av yttersta betydelse för att besvären du hade innan operation skall försvinna helt. Detta varierar förstås beroende på vilken operation som genomförts, hur uttalade besvären varit och även andra faktorer som t.ex träningsvanor och ålder.

Alla patienter hos oss har fri tillgång till vårt gym under rehabiliteringstiden, men vi anpassar alla övningar så att de går att utföra i hemmet.
Idrottsmedicin och träning

Vår mottagning Rehab och Sport har specialinriktning idrottsmedicin och kan erbjuda dig som idrottare diagnostik och behandling av skador och besvär från muskler, leder och skelett.

Vi har kontinuerlig kontakt med våra erfarna ortopeder som i särskilda fall assisterar oss med diagnostik och behandling.

Som tillägg till detta har vi stor erfarenhet av fysträning i prestationshöjande syfte och sk rörelsescreening, där man via olika rörelsetester kan avslöja felaktiga rörelsemönster, svagheter och andra ”svaga länkar” som vi sedan förbättrar via riktad träning och behandling. Detta genomför vi givetvis även på personer som inte är skadade utan bara vill optimera sin fysträning.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (Shockwave) har under de senaste åren växt till att bli den dominerande formen av elektroterapi vid en mängd smärttillstånd.

Främst behandlas långdragna senbesvär såsom smärtor i:

  • hälsena
  • tennisarmbåge
  • hälsporre, plantarfascit
  • kalkaxel
  • hopparknä
  • löparknä 

Fördelarna med denna typ av behandling är många, framför allt förmågan att lindra och bota besvär som suttit i länge där vi tidigare hade svårt att få till bra resultat. I kombination med stötvågsbehandling ger vi alltid instruktioner kring träning och oftast även annan typ av behandling.

Akupunktur

Akupunktur används i smärtlindrande syfte och för att öka funktionen i muskler och leder.