Priser

Högkostnadskort/frikort gäller. Avboka tid senast 24 timmar innan, ej avbokade besök debiteras med hela summan (gäller även ifall du har frikort).