Hjälp när du behöver det

Närakut Löwenströmska har öppet måndag- söndag kl kl 08.00 – 22.00.

Vilka kan söka vård hos oss?

På NärAkut Löwenströmska får vuxna och barn från 0 år hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vi kan exempelvis hjälpa dig med frakturer, hjärnskakning, sårskador, buksmärtor och akuta allergiska problem. 

Hos oss finns specialistläkare och sjuksköterskor med särskilda kunskaper om akut vård. Vi har även möjlighet att konsultera andra specialister samt röntgen vardagar under hela öppettiden.

Vid akuta tillstånd som inte kan vänta till dagen efter och som inte behöver akutsjukhusets resurser är du välkommen till vår drop in.

Tänk på att långa väntetider kan förekomma vid högt tryck.

Exempel på skador och sjukdomar som behandlas:

  • Akuta infektioner
  • Akuta smärttillstånd
  • Astma/allergiska reaktioner
  • Sårskador/lättare skador och stukningar

För besvär som inte är akuta och för utredningar eller återbesök ska du kontakta din ordinarie vårdcentral. För telefonrådgivning rekommenderar vi dig att ringa 1177.

NärAkut Löwenströmska drivs av CityAkuten – som ingår i vårdkoncernen Praktikertjänst – på uppdrag av Stockholms läns landsting.