Närakuten barn i Solna

Närakuten barn är lokaliserad vid Karolinska sjukhuset i Solna. Vi har öppet alla dagar i veckan klockan kl 8.00 – 22.00 och behandlar akuta skador och sjukdomar av lindrigare natur.

Vilka kan söka vård hos oss

Vi tar emot barn från 6 månader till och med 17 år.

Exempel på skador och sjukdomar som behandlas:

  • Infektioner
  • Smärre sårskador
  • Frakturer utan synlig felställning

Om du är osäker

Ring 1177 Vårdguiden eller besök www.1177.se för information om barnsjukdomar och symtom.