Att tänka på inför besöket

Inför besöket

Inför ett besök är det bra ifall du förbereder dig och tänker igenom vad du vill berätta och få svar på.

Skriv gärna ner dina frågor så är det lättare att komma ihåg dem.

Medtag ID-handling

Under besöket

Berätta för läkaren, sköterskan, tandläkaren vilka förväntningar du har på besöket och om det är något särskilt du oroar dig för.

Läkaren/tandläkaren berättar även vart du vänder dig ifall du skulle bli sämre.

Efter besöket

Om prover tas, kontaktar läkaren dig angående svar på dessa antingen brevledes eller via telefon. Alternativt att du får en uppföljningstid inbokad.

Du behöver inte kontakta mottagningen, vi kontaktar dig.

Ring alltid 112 om du blir akut allvarligt sjuk eller ring sjukvårdsupplysningen på 1177 för rådgivning.