Din journal

Stockholm

Din journal - sammanhållen journalföring i Stockholms län.
När du besöker oss som patient registrerar vi uppgifter, diagnos, undersökningar, åtgärder etc, om dig i en journal. Din journal är i första hand ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge en god och säker vård.

Det är bara du själv och den personal som vårdar dig som har rätt att läsa din journal. Med patientdatalagen skapades en möjlighet för vårdgivare att ta del av information om dig som patient oberoende av var du vårdas inom Stockholms läns landsting, sk. sammanhållen journalföring. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov - för att kunna ge dig bästa möjliga vård. För att olika vårdgivare skall få tillgång till varandras journaluppgifter fodras ditt samtycke. CityAkuten arbetar med sammanhållen journalföring på de flesta av våra mottagningar i Stockholm.

Beställa journalkopia

Som patient har du rätt att ta del av din journal förutsatt att uppgifterna inte omfattas av tystnadsplikten. Varje utlämnade av journalhandling föregås av av en sk. sekretessprövning av behandlande läkare alt. medicinskt ansvarig läkare i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

OBS Om journalrekvisitionen avser en person under 18 år kan endast vårdnadshavaren beställa dennes journal. OBS att ett personbevis som visar att du är vårdnadshavare måste uppvisas vid utlämnadet av journalkopian, finns att beställas från Skatteverket. www.skatteverket.se

På CityAkuten kan du beställa journalkopior på följande sätt:

  • Om du besökt CityAkuten i Stockholm kan du gå in via www.1177vardguidens e-tjänster och beställa din journal. Journalen skickas till folkbokföringsadressen. OBS att detta endast gäller för CityAkutens vårdvalsmottagningar i Stockholm (astma/allergi, ortopedi, öron-näsa-hals)
  • Genom att på mottagningen lämna in en beställning, du fyller i en rekvisitionsblankett och legitimerar dig. Journalen skickas därefter som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller genom att du hämtar journalen i receptionen efter överenskommelse.
  • Genom att fylla i rekvisitionsblanketten och skicka in den till adressen som är angiven i blanketten. Journalen skickas därefter som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Rekvisitionsblankett (pdf)

 

Läs mer om dina rättigheter i vården på:
www.sll.se under rubriken Verksamhet/Hälsa och vård/Din journal

www.1177.se under rubriken Regler & rättigheter/Rättigheter i vården/Patientjournalen