Synpunkter / klagomål på vården

För oss på CityAkuten är det viktigt att du känner dig nöjd med den vård och behandling du erhållit här. Därav uppskattar vi din återkoppling då det hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Sedan 2018-01-01 finns det nya bestämmelser om hur synpunkter och/eller klagomål från patienten, närstående skall hanteras av vården. I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara synpunkter och/eller klagomål som kan uppstå i samband med vård och behandling.

Patienten eller närstående skall vända sig direkt till den verksamhet som ansvarar för vården och föra fram sina synpunkter och/eller klagomål. 

Se här för kontakt med verksamhetschef respektive mottagning. 

Som patient finns det andra instanser du kan vända dig till gällande dina synpunkter och/eller klagomål. Läs mer om dina rättigheter och vart du kan vända dig, www.1177vardguiden

Updated 23 augusti, 2019