CityAkutens VD Anders Nordqvist pekar på behovet av resurser för att ändra människors sökmönster inom akutvården

Svenska Dagbladet Debatt publicerade den 9 mars en artikel av CityAkutens VD Anders Nordqvist. Anders flaggar i artikeln för att Stockholms läns landsting måste tillsätta resurser för att den kommande upphandlingen av 12 närakuter i Stockholm skall bli den nödvändiga avlastning för akutsjukhusen som landstinget efterlyser.

- Patienters besöksmönster kan inte kommenderas fram. Det krävs istället kunskap om vad en närakut kan erbjuda för kompetens, en geografiskt logisk placering (gärna i anslutning till akutsjukhusen) och en långsiktighet som gör att människor känner förtroende för närakuten som ett komplement till sjukhusens akutmottagningar. Detta kräver tid och pengar att bygga upp, menar Anders Nordqvist.

Länk till debattartikeln i Svenska Dagbladet

För ytterligare information kontakta:

Marianne Sidenmark, marknadschef, mobil: 073-335 01 18, email: marianne.sidenmark@cityakuten.se

Tillbaka till Pressrum