Stockholmarnas kunskaper om vart man vänder sig för akut sjukvård är låga

När Stockholmarna blir akut sjuka föredrar de att åka till storsjukhusens akutmottagningar och man känner inte till när man ska vända sig till en närakut för att få vård. Det visar en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av CityAkuten.


Syftet med undersökningen var att ta reda på stockholmarnas kunskaper om akutvård, vart man i första hand vänder sig vid akut sjukdom och om man känner till skillnaden mellan en närakut och en akutmottagning. Målgruppen för undersökningen var allmänheten i Stockholms län, 18-79 år. Novus genomförde 1 006 intervjuer under januari 2016.


64 % av invånarna vänder sig till akutmottagningen på närmaste sjukhus när de upplever att de är akut sjuka. Hela 60 % svarar att man inte vet när man ska vända sig till en närakut eller när man ska vända sig till en akutmottagning på ett sjukhus.


När stockholmarna väl besöker en närakut är de nöjda med vården. Cityakuten som driver flera närakuter, kan i sin senaste patientundersökning visa att 92 % skulle rekommendera CityAkuten och att 84 % är nöjda eller mycket nöjda med vården.


”Vi anser att det ska finnas en närakut i direkt anslutning till vart och ett av akutsjukhusen, för att underlätta för såväl patienten som för akutmottagningen på sjukhuset. Närakuten har den specifika kompetensen att kunna avgöra vilken vårdnivå en akutpatient behöver och kan omedelbart ta beslut om rätt omhändertagande”

säger Anders Nordqvist, VD på CityAkuten.Novus undersökningen visade tydligt att den som behöver akut sjukvård väljer de stora sjukhusens akutmottagningar. Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet patientbesök på landets akutmottagningar ökar – trots långa väntetider. Hälften av alla patienter vistas mer än tre timmar på akutmottagningen.

Socialstyrelsen, 2014 (s.39-40): http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19585/2014-12-4.pdf

I ytterligare statistik från Socialstyrelsen ser man att medianväntetiden sedan 2010 ökat med 31 minuter och att situationen är värst på storsjukhusen i storstäderna. Medianvärdet för väntetiden på akutmottagningarna på Södersjukhuset är 248 minuter, på Karolinska 205 minuter och på Danderyd 207 minuter.


Socialstyrelsen, 2015: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19990/2015-12-11.pdf

Stockholms Läns Landsting (SLL) vill få medborgarna att i större utsträckning söka sig till andra alternativ än storsjukhusens akutmottagningar. För att möjliggöra detta kommer SLL att upphandla 12 nya närakuter under 2016.


Om CityAkuten


CityAkuten startade 1983 och ägs av Praktikertjänst som är Sveriges största koncern inom hälso-, sjuk- och tandvård. CityAkuten arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting och erbjuder hälso- och sjukvård inom ett stort antal medicinska områden.

Med 30 års erfarenhet som experter inom akut sjukvård, har CityAkuten bland annat avtal med Stockholms läns landsting när det gäller akutsjukvård vid Närakuten barn på Karolinska sjukhuset, Närakuten Löwet i Upplands Väsby och på invärtesmedicinska och kirurgiska klinikerna vid Hötorget i city. I Uppsala har man avtal med landstinget för Uppsala närakut och ortopedakut. Årligen utförs cirka 300 000 vårdinsatser, varav 150 000 av akut karaktär. Antalet anställda uppgår till 520.För mer information kontakta:


Marianne Sidenmark, marknadschef CityAkuten, mobil: 073-335 01 18, email: marianne.sidenmark@cityakuten.se

Tillbaka till Pressrum