Avtal landsting

CityAkuten arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting 
  • Vårdval Ortopedi
  • Vårdval Öron-Näsa-Hals
  • Vårdavtal Rekonstruktiv Plastikkirurgi
  • Vårdavtal Närakut Löwenströmska

I enlighet med uppdragen följer vi anvisningar i www.viss.nu *och arbetar enligt den så kallade LEON principen*.

 *viss.nu – Samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen.

*LEON - Lägsta effektiva omhändertagandenivå.