Välkommen till CityAkuten

När man hör namnet CityAkuten är det ofta det centrala läget man tänker först på. Och det är gott så: sedan starten har vi hjälpt privatpersoner och företag som vill ha snabb och professionell vård i närheten där de bor eller jobbar.
 
Men central innebär så mycket mer för oss än bara ett läge. Det speglar hela vårt syn- och arbetssätt på hur man bäst behandlar en person som behöver vård. Hos oss är patienten nämligen alltid i centrum, omgiven av ett helt team med specialister.

Kort sagt: vi finns här för din skull närhelst du behöver oss.

CityAkuten är ett privat bolag som ägs av Praktikertjänst AB.