Armbåge

Armbågsleden består av tre ben som möts och ledar mot varandra på ett komplicerat sätt. Överarmsbenet och de två underarmsbenen (strålbenet och armbågsbenet) böjer och sträcker samt roterar mot varandra. Denna komplicerade mekanik medför att armbågsleden vid skador är en av de leder som snabbast stelnar till.

Artros

Vissa riskfaktorer tex tidigare trauma eller infektion kan medföra att armbågsleden utvecklar artros (ledförslitning). Oftast är dock grundorsaken okänd. Patienten kan ofta uppleva detta som molvärk ifrån armbågsleden och ibland upphakningar.

Operation: Artroskopi armbåge

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev. lösa broskbitar avlägsnas.
Ingreppet tar ca 20-30 minuter.


Distal bicepsseneruptur

Distal bicepsseneruptur uppstår oftast i samband med trauma mot armbågen. En total ruptur medför att senänden släppt från dess fäste och bicepsmuskeln drar upp sig några centimeter upp på överarmen. Detta medför oftast en bestående svaghet och för att återställa funktionen måste oftast patienten opereras.

Operation: rekonstruktion distal bicepsruptur

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos. Ett snitt i armbågsvecket görs. Skadan identifieras och senan återförs till den plats den lossat. Med en liten (ca: 2x20 mm) skruv återfäster man den skadade senan mot benet.


Inflammationer

Armbågsledens muskelfästen drabbas vanligen av inflammationer. Tennisarmbåge, musarm, golfarmbåge och andra inflammationer i muskelfästen/senor är vanligt i samband med olika former av överbelastning och ensidiga rörelser kring armbågen.

Olika behandlingar

Beroende på symtomens duration behandlas tillstånden på olika sätt. Gemensamt är att ju längre och svårare smärttillstånd desto intensivare behandling.

Olika icke-kirurgiska behandlingsalternativ kan vara: avlastning, ergonomisk rådgivning, smärtstillning, sjukgymnastikstötvågsbehandling, injektioner med kortison.

Svårare fall i kronisk fas ibland med samtidig skada i senan kan behandlas medplasma-injektioner (ACP-behandling) eller operation.


Vi undersöker, utreder och diagnostiserar, behandlar och utför även kirurgiska ingrepp.

Operation Homan armbåge (tex vid tennisarmbåge)

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Oftast anbringas en blodtrycksmanschett på överarmen där kirurgen tillfälligtvis kan strypa blodflödet för att tekniskt underlätta operationen. Ett bågformat snitt anläggs över muskelfästet och senan delas och rensas från inflammerad ärrvävnad, själva benfästet jämnas till och senan återfästes därefter.

Plasmainjektioner (ACP-behandling)

I blodplasman finns bla våra tillväxtfaktorer. Dessa kan påskynda olika läkningsprocesser i vävnaderna. Man tar ut en liten mängd (ca 15 ml) av patientens eget blod i form av ett vanligt venöst blodprov. Detta koncentreras i en centrifug och blodplasman (ca 3 ml) återanvändes och injiceras sterilt kring det inflammerade området.