Hand

Handen innehåller många små ben i handloven, mellanhanden och fingrarna. Våra ortopedspecialister inom hand- och handkirurgi handlägger och behandlar besvär i hand, handled och underarm.

Vi utför även kirurgiska ingrepp inom öppenvårdskirurgi, exempelvis: 

  • triggerfinger
  • karpaltunnelsyndrom
  • dupuytrens kontraktur
  • tumbasartros.

Vi tar även hand om skador och resttillstånd i hand- och handled, exempelvis  led/ligamentskada, fraktur och senskador.

Vid vår operationsavdelning genomför vi i öppenvårdskirurgi dagoperationer.