Axel

Axelleden är kroppens rörligaste led. Överarmsbenets ledkula ledar mot skulderbladets ledpanna. Skulderbladet rör sig i sin tur över bröstkorgen. Ovanför axelleden sitter också nyckelbensleden. Detta anatomiska arrangemang innebär stora utmaningar för vävnaderna kring axelleden, vilket kan resultera i att vissa sjukdomstillstånd kan uppstå.

Axeln ur led (luxation)

Ibland kan kulan, oftast i samband med ett tramua,  ”hoppa ur led”. Detta kan vara en mycket smärtsam upplevelse och många gånger krävs det att man akut ”lägger tillbaks” kulan mot ledpannan på en akutmottagning. Detta tillstånd medför ofta att en skada i de strukturer som stabiliserar axelleden uppstår. Ibland leder det till att det uppstår en instabilitet i leden och att kulan lättare kan glida ur led helt eller delvis och därmed orsaka smärta från leden.

Behandling
När väl kulan är på plats vidtar oftast sjukgymnastisk rehabilitering som syftar till att stabilisera leden. Vid kvarstående besvär kan operation övervägas.

Stabilisering av axelleden (Bankart)

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Ibland kan öppen kirurgi vara lämpligast, men oftast använder sig kirurgen av titthålskirurgi. 3-4 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Skadan identifieras och den lösa benbiten (Bony Bankart) eller den trasiga ”O-ringen” (Labrum) återförs till den plats den lossat. Med en eller flera små (ca: 2x20mm) skruvar återfäster man den skadade vävnadsstrukturen mot benet. Ingreppet tar ca 40-90 minuter.

Artros

Vissa riskfaktorer tex tidigare trauma eller infektion kan medföra att axelleden utvecklar artros (ledförslitning). Oftast är dock grundorsaken okänd. Patienten kan ofta uppleva detta som molvärk ifrån axelleden och ibland upphakningar.
 
Behandling
Oftast smärtstillning och sjukgymnastik. Om man i samband med utredning finner lösa broskbitar kan det bli aktuellt med operation och borttagande av dessa. Skulle leden slitas ut helt kan det bli aktuellt med ledbyte.
 

Operation: Artroskopi axel

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Ev lösa broskbitar avlägsnas.

Ingreppet tar ca 20-30 minuter.


AC-leds artros

AC-leds artros innebär att brosket i ledytorna i nyckelbensleden slits och att det uppstår skavning/nötning i leden vilket kan ge upphov till smärta och svullnad kring leden.

Behandling
Icke-operativ behandling innefattar bla: avlastning, antiinflammatorisk tablettbehandling, sjukgymnastik och kortisoninjektioner.

Operation: Lateral klavikelresektion

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning och i det trånga utrymmet avlägsnas ca 10 mm av nyckelbensänden för att förhindra att ledytorna skaver mot varandra.

Ingreppet tar ca 20-30 minuter. Ibland kombineras ingreppet med ASD.


Cuff-ruptur, cuff rekontruktion

Senorna i den sk rotatorcuffen kan skadas dels i samband med impingement dels vid vid någon form av trauma mot axelleden. Detta kan medföra att del eller hela senan/senorna skadas eller går av (ruptur). Patienten känner oftast förutom smärta även viss svaghet eller ibland oförmåga till att lyfta armen.

Behandling
I de flesta fall av försöker man rekonstruera en total ruptur om de rätta förutsättningarna finns. I vissa fall kan det istället bli aktuellt med icke–operativ behandling dvs sjukgymnastik och smärtstillning.

Operation: Cuff-rekonstruktion

 Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Ibland kan öppen kirurgi vara lämpligast, men oftast använder sig kirurgen av titthålskirurgi. 3-4st små (5-6mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Skadan identifieras och senan återförs till den plats den lossat. Med en liten (ca: 2x20 mm) skruv återfäster man den skadade senan mot benet. För att skapa optimala förutsättningar för läkningsprocessen utförs en kompletterande ASD (se ovan). Ingreppet tar ca 40-90 minuter.

 


Impingement

Impingement är ett inklämningssyndrom i axelleden. Senorna i den sk rotatorcuffen passerar ett trångt utrymme och vid vissa tillfällen kan inklämning av dessa tillsammans med den skyddande slemsäcken ske. Typiska symtom är nattliga smärtor samt smärtor vid tex av- och påklädning, stoppa handen i bakfickan arbeta med armarna i huvudhöjd mm. Orsaker till inklämningen kan vara olika tex svaghet i muskulaturen kring skuldran, broskbildning, anatomiskt trång kanal mm.

Icke-operativ behandling innefattar bla: avlastning, antiinflammatorisk tablettbehandling, sjukgymnastik och kortisoninjektioner.

Subakromiell dekompression (ASD)

Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning och i det trånga utrymmet avlägsnas slemsäcken och en bit ben för att skapa ett större utrymme. Ingreppet tar ca 20-30 minuter.