Invärtesmedicin

Våra specialister inom invärtesmedicin utreder och diagnostiserar samt behandlar medicinska sjukdomstillstånd tillhörande kroppens inre organ såsom hjärt-kärlsjukdomar, magtarmsjukdomar, lungsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar och hormonella sjukdomar.

Dessutom utreder och behandlar vi:

  • lättare infektionssjukdomar såsom urinvägsinfektioner
  • luftvägsinfektioner, lunginflammationer, borrelia
  • riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck och förhöjda blodfetter

Vi genomför också:

  • 24- timmarsmätningar av blodtryck
  • hälsoundersökningar